Latinski naziv: Cantharellus cibarius

Stanište: naseljava crnogorične šume od kraja proljeća pa sve do jeseni naseljava listopadne šume, raste u skupinama.

Izgled: karakteristična žuta boja (klobuk nešto tamniji od stručka i listića), listići silaze niz stručak, klobuk obično ne veći od 5-6 cm, miris ugodan i podsjeća na voće.

Lisičarka
Lisičarka
Lisičarka

Proizvodi