Gljiva Komerc d.o.o.

Verići bb
78000 Banja Luka
RS, Bosna i Hercegovina

Telefon
+387 (0) 51 399 173

Fax
+387 (0) 51 399 321

Mobitel
+387 (0) 65 974 749

E-mail
gljiva.komerc@hotmail.com

Web stranica
www.gljivakomerc.com

GPS
44°54'35.5"N 16°59'57.0"E

Proizvodi

Galerija